3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng từ 2021

3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng từ 2021

Điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng:

“k. Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa”

Bảng tiêu chuẩn miễn giấy phép xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *